Kjøredager

Grenland MBK, har fast kjøre/møtedag på Onsdager.
Fint om medlemmene, prøver å ta en tur og kjøre/trene/prate denne dagen.
Lettere og invitere nybegynnere også, når vi har en fast kjøredag.
Kjernetid 18-21.